Sponsoring

Zapraszamy firmy handlowe, usługowe, produkcyjne i inne jednostki działalności gospodarczej do sponsorowania w programie telewizyjnym następujących audycji:

  • kulturalnych
  • sportowych
  • rozrywkowych
  • konkursów
  • prognozy pogody
  • innych

Udział Sponsora w finansowaniu programu, a także zakres i formy jego wskazania są każdorazowo negocjowane i określane w umowach sponsorskich. Sponsorowi proponujemy 8 sek. billboardy sponsorskie (z nazwą, firmą, znakiem towarowym lub innym oznaczeniem indywidualizującym przedsiębiorcę, jego działalność, towar lub usługę) emitowane przed i po sponsorowanej audycji.

Cena za billboard sponsorski przed i po audycji:
6 emisji dziennie = 69 zł + VATReklama

Komunikaty

Partnerzy