Nadawca

Informacje o nadawcy

Nadawcą programu pod nazwą "STELLA Telewizja Kablowa" jest STELLA ZIT Sp. z o.o.
z siedzibą w Stalowej Woli

ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola
www.tvkstella.pl

NIP: 865-22-39-369
KRS: 0000199514
REGON: 831206942

Numer koncesji: 228/K/2013-TK

Dane kontaktowe:
STELLA ZIT Sp. z o.o.
ul. Ofiar Katynia 35
37-450 Stalowa Wola
e-mail: telewizja@stella.net.pl

Telefony kontaktowe:
Redakcja - 15 810 81 11
Centrala - 15 810 81 00

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

Skład Zarządu STELLA ZIT Sp. z o.o.

1. Zdzisław Gawęcki - Prezes Zarządu

Dane wspólników STELLA ZIT Sp. z o.o.:
1. Zdzisław Gawęcki
2. Halina Gawęcka

Beneficjentem rzeczywistym STELLA ZIT Sp. z o.o. ujawnionym w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest:
1. Zdzisław Gawęcki - wspólnik spółki

Wpis STELLA ZIT Sp. z o.o. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych jest dostępny na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukajReklama

Komunikaty

Partnerzy